ALTERNATIEVEN VOOR DIERPROEVEN: BPRC PARTICIPEERT IN EUROPEES PROJECT

1 februari 2016

BPRC - 1. ALTERNATIEVEN VOOR DIERPROEVEN: BPRC PARTICIPEERT IN EUROPEES PROJECT

BPRC werkt mee aan een nieuw Europees onderzoek naar het vervangen van dierproeven voor de wettelijk verplichte testen van vaccins.

BPRC participeert in het IMI2 project “Vaccine lot to vaccine lot comparison by consistency testing (VAC2VAC)”, onderdeel van het Europese Horizon 2020 project, dat zal starten op 1 maart 2016. Dit project beoogt alternatieven te ontwikkelen voor dierproeven die momenteel  worden gedaan voor vaccins die al vanaf halverwege de vorige eeuw op de markt zijn, zoals vaccins tegen tetanus en difterie. De te vervangen dierproeven maken deel uit van wettelijk verplichte tests die moeten waarborgen dat een nieuwe vaccin batch enerzijds veilig is en anderzijds werkzaam.

Het idee van het project is dat, gezien de grote ervaring die er bestaat met de productie van deze vaccins, het mogelijk zou moeten zijn om alternatieve testen te ontwikkelen die laten zien dat een nieuwe batch op wezenlijke punten (veiligheid, werkzaamheid) gelijk is aan eerdere batches, die bewezen veilig en werkzaam zijn.

Intravacc in Bilthoven, voormalig onderdeel van het RIVM, is de initiator van het project waaraan ook de farmaceutische industrie en de regulatoire autoriteiten van Europa en verschillende Europese landen deel uitmaken. BPRC heeft een aandeel in het ‘in-depth’ analyseren van de vaccin componenten, het in vitro analyseren van de werkzaamheid met behulp van reporter-cellijnen en het maken van vaccin-specifieke reagentia zonder gebruik te maken van proefdieren.

VAC2VAC Press Release(0,4MB)