Apen malaria-infecties in de mens zijn afkomstig van verschillende apensoorten

9 juni 2015

BPRC - 1. Apen malaria-infecties in de mens zijn afkomstig van verschillende apensoorten

Mensen kunnen worden besmet met verschillende soorten van de malariaparasiet. Malariaparasieten zijn oorspronkelijk via (mens)apen overgesprongen naar de mens. Momenteel blijken steeds meer mensen in Zuidoost-Azië besmet te zijn met een malaria parasiet die eerder alleen in apen voorkwam, Plasmodium knowlesi genaamd. Genetische analyses van deze infecties werpen nu licht op het ontstaan en de mogelijke risico's voor de verspreiding van deze nieuwe ziekteverwekker voor de mens.

Malaria wordt in mensen voornamelijk veroorzaakt door vier soorten malariaparasieten. Recentelijk is een vijfde malariaparasiet soort gevonden die in Zuidoost-Azië infecties in mensen veroorzaakt. Deze infecties worden veroorzaakt door Plasmodium knowlesi, een malariaparasiet die van nature apen infecteert. Deze parasiet kan ernstige ziekte veroorzaken bij de mens en is momenteel verantwoordelijk voor de meeste gevallen van malaria in Maleisië. Gezien het potentiële gevaar van verdere verspreiding van deze vorm van malaria, bijvoorbeeld door transmissie van mens op mens door muggen, is het noodzakelijk om de oorsprong van deze infecties te begrijpen. Daarom hebben onderzoekers een grote hoeveelheid malaria monsters uit mensen en twee soorten apen genetisch gekarakteriseerd. In de twee apensoorten bleken twee verschillende typen P. knowlesi voor te komen. In de mens werden beide parasietsoorten gevonden. Deze grote mate van aanpassing verhoogt het gevaar voor verdere aanpassing en verspreiding van deze vorm van malaria. Deze studie (http://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1004888), waaraan BPRC wetenschappers hebben bijgedragen, concludeert dan ook dat verdere studies met betrekking tot het aanpassingsvermogen van deze parasiet en mogelijkheden tot reductie van transmissie dringend prioriteit moeten krijgen.