Apenmodellen voor pandemisch H1N1-grieponderzoek

22 juni 2015

BPRC - 1. Apenmodellen voor pandemisch H1N1-grieponderzoek

Influenza vormt een gevaar voor een groot gedeelte van de wereldbevolking, vooral jonge kinderen, ouderen en mensen met een aangetast immuunsysteem. Het griepvirus verschilt van jaar tot jaar, en maakt het daardoor moeilijk effectieve vaccinatiestrategieën te ontwikkelen. Meer onderzoek is dan ook nodig voor de bestrijding van deze belangrijke ziekte. BPRC onderzoekers hebben het verloop van een infectie met het influenzavirus in diverse apensoorten gekarakteriseerd. Ze ontdekten dat het griepvirus zich in bepaalde apensoorten op een vergelijkbare manier manifesteert als in mensen.

Het immuunsysteem en de fysiologie van aap en mens vertonen veel gelijkenissen. Dit is belangrijk voor onderzoek dat erop is gericht ziekteprocessen te karakteriseren en behandelingen hiertegen te ontwikkelen. Voordat op een betrouwbare manier nieuwe behandelmethodes kunnen worden getest in een diermodel, is het belangrijk de eigenschappen van de ziekte in het diermodel goed in kaart te brengen.

BPRC onderzoekers hebben nu het ziekteverloop van de pandemische H1N1 variant van het griepvirus gedetailleerd vergeleken in drie verschillende apensoorten. Er werd aangetoond (http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0126132) dat marmosets gevoelig zijn voor het H1N1 virus. In Java apen vonden ze hogere virusniveaus in de bovenste luchtwegen en longen en sterkere toename van de lichaamstemperatuur ten opzichte van resus apen, terwijl resusapen meer klinische symptomen vertoonden. Het hoge virusniveau in Java apen is mogelijk het gevolg van een 50 maal hogere expressie van de belangrijkste humane influenza virus receptor in de luchtwegen van deze apen ten opzichte van resusapen. Het is belangrijk de verschillende kenmerken van de influenzavirusinfectie in diermodellen te kennen om, afhankelijk van de te testen interventiestrategie, het meest geschikte model hiervoor te kunnen selecteren.