Bescherming van mensapen: onderzoek naar respiratoire virussen

3 april 2014

BPRC - 1. Bescherming van mensapen: onderzoek naar respiratoire virussen

Virussen kunnen van apen overspringen naar de mens. Het omgekeerde kan echter ook voorkomen. Voor de gezondheid van mens en aap is het dan ook belangrijk om potentieel gevaarlijke virussen in kaart te brengen.

Mensapen zijn erg bevattelijk voor humane respiratoire virussen. Dit zijn virussen die het ademhalingsstelsel infecteren. Uitbraken van griep-achtige virussen in chimpansees en gorilla’s in het wild hebben geleid tot veel ziekte- en sterftegevallen. Bij mensapen in gevangenschap zou het contact met mensen (dierverzorgers etc.) dus tot overdracht van dit soort virussen kunnen leiden.

BPRC onderzoekers hebben de aanwezigheid van deze respiratoire virussen nu retrospectief bekeken in monsters die waren bewaard in de vriezer. Het gaat om monsters van de voormalige chimpanzee kolonie van het BPRC, van gorilla’s uit dierentuinen en van orang-oetans uit een opvangcentrum in Indonesië. Inderdaad vonden zij ook bij deze dieren infecties met griep-achtige virussen. Hoewel het ziektebeeld milder lijkt dan beschreven is voor dieren die in het wild leven, blijft het ter voorkoming van nieuwe infecties belangrijk om vast te houden aan strikte regels voor de verzorging en huisvesting van deze beschermde dieren. Dit onderzoek is beschreven in het blad Viruses).