BPRC onderzoekster genomineerd voor lef in het Lab prijs

23 april 2014

BPRC - 1. BPRC onderzoekster genomineerd voor lef in het Lab prijs

De dierenbescherming heeft de Lef in het Lab prijs uitgeloofd voor wetenschappers die belangrijk werk verrichten in het kader van vervanging, vermindering en verfijning van dierproeven.

Bij het BPRC wordt veel aandacht besteed aan dierenwelzijn. Zo is het instituut inmiddels AAALAC geaccrediteerd, en voldoet het aan strenge eisen voor dierenwelzijn. Binnen het onderzoek dat wordt verricht, wordt tevens steeds actief bekeken of er alternatieven gevonden kunnen worden voor de dierproeven.

Een voorbeeld hiervan is de vervanging van apen in het kader van geneesmiddelen onderzoek voor malaria. Bij een bepaalde vorm van malaria nestelen de parasieten in zich in de lever, waar ze zich weken tot jaren verborgen kunnen houden, om vervolgens actief te worden en infectie te veroorzaken. Deze vorm van malaria komt alleen bij mensen en apen voor. Er bestaat slechts 1 geneesmiddel (met veel bijwerkingen) tegen dit parasietstadium en nieuwe middelen zijn dan ook hard nodig.

BPRC onderzoekster Anne-Marie Zeeman zette in het laboratorium een kweeksysteem op met levercellen van kadaver materiaal. Deze levercellen worden geïnfecteerd met de parasieten waarna in deze celkweek verschillende nieuwe middelen gelijktijdig getest kunnen worden. Voor de screening van al deze middelen is nu nog slechts de lever van 1 dier nodig, terwijl voorheen per geneesmiddel een groot aantal dieren gebruikt werden die geinfecteerd en behandeld moesten worden. Dit heeft geresulteerd in een enorme vermindering van het aantal apen voor de ontwikkeling van deze specifieke nieuwe malaria medicijnen, Inmiddels is het eerste positief resultaat geboekt: er wordt nu verder getest met dit kweeksysteem, zodat het middel straks daadwerkelijk in de kliniek ingezet kan worden.

Dit werk heeft haar een nominatie opgeleverd voor de Lef in Lab prijs 2014.