BPRC op de Nederlandse televisie

17 juni 2015

BPRC - 1. BPRC op de Nederlandse televisie

Moeten we doorgaan met apenonderzoek in Nederland? Dit is een vraag die regelmatig naar voren komt in de politiek en de samenleving. In een televisie-uitzending van het programma EenVandaag werd aandacht besteed aan deze discussie.

Onlangs nog verscheen op aanvraag van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een rapport over nut-of-noodzaak van apen als proefdier. In dit rapport ,beschrijft een onafhankelijke commissie van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen haar conclusies m.b.t. dit onderwerp. Ook de rol van het BPRC wordt in dit rapport belicht (http://www.bprc.nl/nl/artikel/rapport-knaw-over-gebruik-niet-humane-primaten-in-onderzoek).

Op 15 juni werd in het televisieprogramma EenVandaag aandacht besteed aan de discussie omtrent apenonderzoek. In de uitzending kwamen zowel wetenschappers van het BPRC als tegenstanders van apenonderzoek aan het woord. Er was bovendien een korte impressie te zien van het werk dat gedaan wordt bij het BPRC. De uitzending is terug te zien via de EenVandaag website (http://binnenland.eenvandaag.nl/tv-items/60179/apencentrum_in_gevaar_sluiten_of_toch_openhouden_).