BPRC vangt op verzoek 5 Java apen op

4 maart 2016

BPRC - 1. BPRC vangt op verzoek 5 Java apen op

Vijf Java apen die als verstekeling op een vrachtschip Nederland zijn binnen gekomen, zijn door het Ministerie van Economische Zaken permanent geplaatst bij het BPRC. Het BPRC is een kennisfaciliteit die beschikt over ruime dierverblijven waar de dieren sociaal zijn gehuisvest.

De 5 Java apen zijn na hun aankomst in 2014  tijdelijk opgevangen door Stichting AAP in Almere. Het doel van deze stichting is opvang en herplaatsen naar een geschikt adres zodat  de dieren de rest van hun leven onder goede omstandigheden kunnen worden gehuisvest. De apen bleken echter besmet met het Herpes B virus. De dieren hebben daar zelf geen last van en zijn niet ziek, maar het virus kan voor mensen zeer gevaarlijk zijn. Mede daarom is de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) op zoek gegaan naar een goede plek waar de dieren wel opgevangen kunnen worden. Die zoektocht heeft geresulteerd in het BPRC, een locatie waar aan alle voorwaarden voor een optimale opvang met betrekking tot dierenwelzijn kan worden voldaan en waar alle  kennis voorhanden is om met Herpes B geïnfecteerde apen om te gaan. Deze 5 Java apen worden geplaatst in sociale groepen in de al aanwezige Java-aap fokkolonie. De dieren zullen deel gaan uitmaken van het fokprogramma en niet beschikbaar zijn voor dierproeven. De Java-aap kolonie wordt wel gebruikt voor niet-invasief gedragsonderzoek.