"Chillen op de apenrots"

23 januari 2014

BPRC - 1.

Wat kunnen we leren van het gedrag van apen? Vertelt het gedrag van apen op de apenrots iets over ons eigen sociale gedrag? Kunnen apen denken? Dit zijn allemaal vragen waarop Prof. Dr. Liesbeth Sterck een antwoord hoopt te vinden. Op woensdag 22 januari 2014 heeft ze haar oratie "Chillen op de apenrots" uitgesproken.

Prof. dr. Liesbeth Sterck is verbonden aan het departement Biologie van de Universiteit Utrecht waar zij per 1 april 2013 is benoemd tot hoogleraar Ecologische determinanten van gedrag Ze is tevens sectiehoofd van het ethologisch onderzoek bij het BPRC. De aanwezigheid van een aantal groepen makaken onder zo natuurlijk mogelijke omstandigheden maken het er mogelijk om het sociale gedrag van apen te onderzoeken.

Prof. dr. Liesbeth Sterck vermoedt dat apen een vorm van intelligentie hebben die nodig is om sociaal gedrag te kunnen vertonen. Met behulp van gedragsexperimenten, observaties en simulaties hoopt ze dit aan te kunnen tonen. Haar toonaangevende onderzoek heeft inmiddels al laten zien dat apen in elk geval enige vorm van intelligentie bezitten en daadwerkelijk vriendschappen kunnen sluiten.

Door dit soort onderzoek toe te gaan passen op sociaal complexe situaties hoopt ze de "apengroep-samenleving" als model te kunnen gebruiken voor onze eigen manier van samenleven en daardoor inzicht te krijgen in sociale gedrag binnen onze steeds veranderende samenleving.