Correlatie tussen de hoeveelheid griepvirus waarmee apen geïnfecteerd worden en de ontwikkeling van een functionele immuunrespons

28 december 2015

BPRC - 1. Correlatie tussen de hoeveelheid griepvirus waarmee apen geïnfecteerd worden en de ontwikkeling van een functionele immuunrespons

Het immuunsysteem en de fysiologie van resus- en java-apen lijkt veel op dat van de mens. Daarom vervullen deze dieren een belangrijke rol in onderzoek naar de veiligheid en effectiviteit van nieuwe vaccins tegen het griepvirus.

Het was al bekend dat apen vatbaar zijn voor het griepvirus. Het griepvirus kan zich goed vermenigvuldigen in apen, maar dit leidt, net als in de mens, niet in alle gevallen tot klinische symptomen. Om significante conclusies te kunnen trekken uit onderzoek naar de effectiviteit van nieuwe vaccins, moeten er dan ook voldoende apen worden geïnfecteerd. BPRC onderzoekers hebben geprobeerd om dit model robuster te maken door apen te infecteren met een hogere dosis virus. Mochten hierdoor meer apen klinische symptomen krijgen, dan zou voortaan de werking van vaccins bestudeerd kunnen worden met minder dieren.

Helaas bleek de hogere hoeveelheid toegediend virus niet te leiden tot klinische verschijnselen in meer dieren. Wel kregen deze dieren meer koorts en was er een verband tussen de hoeveelheid toegediend virus en de aanmaak van een functionele reactie van het immuunsysteem. Deze kennis kan helpen bij het bepalen welke, idealiter door vaccinatie opgewekte reacties van het immuunsysteem nodig zijn om virussen te elimineren. Dit werk is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Virology (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26537681).