Curatieve en preventieve therapieën en het debat over primaten

13 mei 2013

BPRC - 1. Curatieve en preventieve therapieën en het debat over primaten

De discussie omtrent het gebruik van apen in biomedisch onderzoek en het belang van het optimaal waarborgen van dierenwelzijn hierbij, wordt besproken in een artikel in het tijdschrift Public Service Review (European Science & Technology) 17 en een artikel in Science Omega Review Europe, issue 1.

Artikel ‘Curative or Preventive Therapies’ in Public Service Review (6 MB)

Artikel ‘The Primate Debate’ in Science Omega (5,5 MB)