Origins of HIV and the evolution of resistance to AIDS

BPRC - 1. Origins of HIV and the evolution of resistance to AIDS

Waar komt HIV vandaan, hoe hebben chimpansees in het wild deze infectie opgelopen en waarom ontwikkelen zij geen AIDS zoals mensen? Deze vragen zijn het onderwerp van één van de onderzoeken van de afdeling Virologie op het BPRC. Voor dit soort onderzoek zijn geen chimpansees in gevangenschap nodig.

Franse, Amerikaanse en Britse onderzoeksteams hebben veel informatie over de evolutie van SIVcpz, het AIDS virus van chimpansees, verkregen uit de analyse van urine en feces monsters, afkomstig van in het wild levende chimpansees uit Centraal Afrika.

Dit artikel beschrijft de verschillende manieren waarop chimpansees met dit virus geïnfecteerd kunnen zijn en hoe dit virus de oorsprong is van twee verschillende groepen HIV-1 in mensen, genaamd "M" en "N". De derde HIV-1 groep, "O" heeft mogelijk op een andere manier de mens geïnfecteerd en kan zelfs afkomstig zijn van een andere apensoort. Resistentie tegen de ontwikkeling van AIDS is verkregen door natuurlijke selectie.  Er is een aantal menselijke genen dat invloed heeft op gevoeligheid voor of resistentie tegen AIDS geïdentificeerd.

Er wordt momenteel onderzoek gedaan naar de mechanismen die ten grondslag liggen aan de resistentie van chimpansees tegen virussen zoals SIVcpz en welke genen hiervoor zijn geselecteerd gedurende de vele generaties dat zij met aan HIV-1 verwante virussen in aanraking zijn gekomen.

Heeney JL, Dalgleish AG, Weiss RA. artikel in Science 2006 Jul 28;313(5786):462-6.