De identificatie van het doelwit van een nieuw, zeer actief potentieel geneesmiddel tegen malaria

28 november 2013

BPRC - 1. De identificatie van het doelwit van een nieuw, zeer actief potentieel geneesmiddel tegen malaria

Er zijn dringend nieuwe geneesmiddelen nodig in de strijd tegen malaria, omdat de parasiet steeds resistenter wordt tegen bestaande anti-malariamiddelen. Voor de ontwikkeling van nieuwe medicijnen is het erg belangrijk dat het aangrijpingspunt van een mogelijk nieuw medicijn bekend is, omdat dit vaak een achilleshiel voor de parasiet vormt. Recentelijk is er zo’n zwakke plek in de malariaparasiet gevonden.

De vondst van een zwakke plek van de malariaparasiet is belangrijk, omdat het hierdoor mogelijk wordt specifieke geneesmiddelen, gericht op dat onderdeel te ontwerpen. Bovendien kan het eventuele ontstaan van resistentie van de parasiet goed bestudeerd worden.

Onderzoekers uit de hele wereld, waaronder onderzoekers van het BPRC, hebben recentelijk het doelwit gevonden van een actief anti-malariamiddel dat momenteel verder ontwikkeld wordt. Dit mogelijke geneesmiddel bleek actief tegen alle stadia van de parasiet. Zo was het zeer actief tegen de bloedvormen van de parasiet, waardoor ziekteverschijnselen kunnen worden bestreden. Bovendien doodt het middel de parasietstadia die via de mug overgedragen worden. Ook werd activiteit van het middel gevonden tegen vroege leverstadia waaronder ook hypnozoieten: slapende stadia die langdurig in de lever aanwezig kunnen blijven en uiteindelijk na ‘ontwaken’ alsnog ziekte kunnen veroorzaken. Deze activiteit kon alleen maar vastgesteld worden dankzij het gebruik van apen modellen voor malaria.

Deze belangrijke vinding, gepubliceerd in het blad ‘Nature’, maakt het mogelijk om heel gericht een groep nieuwe anti-malaria middelen te ontwikkelen die effectief zijn tegen alle verschijningsvormen van de parasiet.