Diversiteit van microRNA’s in het brein van de mens en de chimpansee

BPRC - 1. Diversiteit van microRNA’s in het brein van de mens en de chimpansee

Evolutie is een alsmaar voortgaand proces. Een vergelijking van genetisch materiaal in de hersenen van de mens en chimpansee.

De mens en chimpansee zijn uit dezelfde voorouder ontstaan, een aapachtige boombewoner die ongeveer vijf miljoen jaar geleden in Afrika leefde. Waren de verschillen tussen vroege mensachtigen en chimpansees klein, in de loop van de tijd werden ze steeds groter. Eén van de opmerkelijke verschillen is dat de mensachtigen steeds grotere hersenen hebben ontwikkeld. In de loop van de evolutie zijn er velen soorten mensachtigen ontstaan. Allemaal zijn ze ook weer uitgestorven, behalve de laatste in de reeks: Homo sapiens sapiens, de soort waartoe wij behoren. De volgorde van het DNA van de moderne mens en chimpansee is voor 98.6% gelijk.

Recent zijn de micro-RNA’s ontdekt. In het verleden werden deze zeer kleine stukjes RNA voor rommel aangezien maar ze blijken de activiteit van tienduizenden genen te controleren. Onderzoek naar micro-RNA’s in de hersenen van de mens en chimpansee toont aan dat binnen de soorten steeds nieuwe variaties blijven ontstaan en dat de evolutie een voortgaand proces is.

Deze studie is verricht in nauwe samenwerking met het Hubrecht Laboratory-KNAW, Utrecht.