Een eerste stap in de ontwikkeling van een medicijn dat alle vormen van de malariaparasiet doodt

16 mei 2017

BPRC - 1. Een eerste stap in de ontwikkeling van een medicijn dat alle vormen van de malariaparasiet doodt

In de zoektocht naar nieuwe middelen tegen malaria hebben onderzoekers een nieuwe klasse kleine moleculen geïdentificeerd die actief is tegen malaria.

De malariaparasiet doorloopt een complexe levenscyclus. Tijdens deze levenscyclus verandert de parasiet van vorm en eigenschappen. Om de activiteit van het nieuwe middel tegen de zeer diverse parasietvormen te testen werd een breed scala aan kweek- en proefdiermodellen voor malaria gebruikt. 

BPRC onderzoekers leverden een bijdrage aan dit werk door het middel in een kweeksysteem te testen op activiteit tegen zowel slapende als ontwikkelende leverparasieten. Toen in de reguliere geneesmiddelen test bleek dat dit middel effectief was in kweek tegen beide stadia werd het middel in apen getest.

Hierbij bleek het middel alleen actief ter preventie van malaria, maar niet ter genezing van de slapende stadia. De reguliere geneesmiddelen test moet dus nog verder worden geoptimaliseerd om genezing ook te kunnen voorspellen. Het middel bleek wel zeer effectief tegen alle andere malariastadia en daarom zou het middel verder ontwikkeld kunnen worden als onderdeel van een combinatie therapie.

Dit werk is beschreven in het vooraanstaande wetenschappelijke blad Science Translational Medicine (http://stm.sciencemag.org/content/9/387/eaad9735.full).