Een experimenteel vaccin kan rhesus apen beschermen tegen een apen-HIV infectie

16 oktober 2013

BPRC - 1. Een experimenteel vaccin kan rhesus apen beschermen tegen een apen-HIV infectie

De ontwikkeling van een vaccin tegen HIV wordt bemoeilijkt, doordat het virus steeds van samenstelling wisselt. Een vaccin moet immers tegen alle varianten effectief zijn. Men heeft nu een vaccin ontwikkeld, dat gericht is tegen onderdelen van het virus die wel constant blijven. In apen is bekeken of dit vaccin bescherming kan bieden tegen het virus.

Het Human Immunodeficiency Virus (HIV) bevat variabele elementen die het immuunsysteem steeds op het verkeerde been zetten. Het HIV bezit echter ook onderdelen die constant moeten blijven, omdat ze anders niet functioneel zijn. Een vaccin dat is gericht tegen deze constante onderdelen zou dus tegen alle virusvarianten effectief kunnen zijn. Voor het HIV heeft men nu een vaccin ontworpen van een combinatie van deze onderdelen van HIV.

Om te weten te komen of zo’n vaccin bescherming kan bieden tegen infectie, is op dezelfde wijze een vaccin gemaakt dat gericht is tegen de apen variant van het HIV, namelijk het Simian Immunodeficiency Virus (SIV). Vervolgens werden apen gevaccineerd met dit vaccin en geinfecteerd met SIV. Tegelijkertijd werden apen geinfecteerd die niet waren gevaccineerd, of die slechts een deel van het experimentele vaccin hadden ontvangen.

Twee van de zes gevaccineerde dieren bleken beschermd te zijn tegen infectie met een hoge dosis virus, terwijl alle 14 dieren van de andere groepen wel geinfecteerd waren. De beschermde dieren hadden de grootste hoeveelheid antilichamen tegen SIV in hun lichaam. Dit zou erop kunnen wijzen dat antilichamen een belangrijke rol speelden in de bescherming van het vaccin.

Deze studie, gepubliceerd in het blad AIDS laat zien dat een vaccin dat gericht is tegen constante delen van het virus bescherming kan bieden tegen een hoge dosis virus. Een vaccin-strategie die erop is gericht de steeds wisselende samenstelling van het virus te omzeilen heeft dus kans van slagen.