Een nieuwe manier om een brede reactie van het immuunsysteem tegen verschillende varianten van HIV op te wekken

9 maart 2015

BPRC - 1. Een nieuwe manier om een brede reactie van het immuunsysteem tegen verschillende varianten van HIV op te wekken

Er wordt geschat dat er wereldwijd dertig miljoen mensen besmet zijn met Human Immunodeficiency Virus (HIV), het virus dat AIDS veroorzaakt. Tot nu toe bestaat er geen effectief vaccin tegen HIV mede omdat er veel verschillende HIV varianten zijn en HIV het eigen afweersysteem aantast. Meer onderzoek is nog altijd nodig. Centraal staat de vraag: hoe kunnen we het immuunsysteem aanzetten tot een grootschalige reactie die verschillende varianten van het virus kan elimineren? BPRC onderzoekers testten een mogelijke strategie.

Het immuunsysteem kan op veel manieren ongewenste binnendringers elimineren. Wetenschappers denken nu dat bescherming tegen HIV slechts mogelijk is indien de verschillende componenten van het immuunsysteem gezamenlijk actief zijn en een gerichte afweerreactie wordt opgewekt tegen die delen van het virus die in alle HIV varianten hetzelfde zijn. Vaak kan men met een vaccin een bepaalde tak van het immuunsysteem activeren, maar blijft een ander onderdeel min of meer inactief. Een samenwerkingsverband van diverse onderzoeksgroepen uit de hele wereld heeft een strategie bedacht om een zo breed mogelijke reactie van het immuunsysteem op te wekken. Deze strategie werd vervolgens bij het BPRC in apen getest, omdat apen een immuunsysteem hebben dat nauw verwant is aan dat van de mens.

Eerder was reeds aangetoond dat goede CD4-T-cellen en antilichaam reacties konden worden opgewekt door stukjes van HIV-eiwitten als vaccin te gebruiken. In deze studie heeft men nu deze methode gebruikt in combinatie met een methode die met behulp van een verzwakte afgeleide van het pokkenvirus een andere tak van het immuunsysteem activeert. Eerst werden resusapen ingespoten met het verzwakte pokken virus met daarin stukjes van HIV en op latere tijdstippen met de stukjes eiwit van HIV die de verschillende HIV varianten gemeenschappelijk hebben ("geconserveerde peptiden"). Deze strategie leidde er inderdaad toe dat het immuunsysteem op brede schaal werd geactiveerd en specifiek gericht werd tegen de geconserveerde HIV peptiden. Hoewel dit niet in alle dieren het geval was, biedt dit resultaat goede nieuwe aanknopingspunten om een zo effectief mogelijk HIV vaccin te ontwikkelen. De resultaten van dit werk zijn gepubliceerd in The Journal of General Virology.