Een nieuwe mijlpaal: lokale mucosale immunisatie verbetert de prognose waar standaard perifere TB vaccinatie faalt

31 mei 2017

BPRC - 1. Een nieuwe mijlpaal: lokale mucosale immunisatie verbetert de prognose waar standaard perifere TB vaccinatie faalt

Het enige tuberculose vaccin dat momenteel beschikbaar is - het levend geattenueerde M.bovis Bacille Calmette-Guérin, ofwel BCG - geeft variabele bescherming, afhankelijk van de populatie waarin het wordt toegediend. Epidemiologische studies laten zien dat met name (jong-)volwassenen in endemische gebieden, daar waar de ziekte het meest voorkomt, geen baat hebben bij standaard, preventieve BCG behandeling waarbij het vaccin in de huid wordt toegediend. In niet-endemische gebieden, doorgaans verder vewijderd van de evenaar, biedt preventieve BCG vaccinatie wel enige bescherming.

Ook in onze TB studies in niet-humane primaten van verschillende herkomst (lees: fokgroepen) hebben we variabele resultaten gevonden ten aanzien van de beschermende werking van BCG. Onlangs hebben we in een systematisch vergelijk kunnen vaststellen dat lokale BCG toediening in de long een betere prognose geeft en beschermt tegen ziekte in een populatie waarin de standaard toediening van BCG via de huid niet werkt.

Dit resultaat biedt een belangrijke mijlpaal en het heeft inmiddels tot nieuwe onderzoeksinitiatieven geleid waarin alternatieve toedieningsroutes en lokale afweermechanismen in de long nader worden bestudeerd. In het kader van de enorme uitdaging die er ligt om het wereldgezondheidsprobleem dat door Mycobacterium tuberculosis infectie wordt veroorzaakt, het hoofd te bieden, is het uiterst belangrijk dat we nu een concrete aanwijzing hebben dat we onze huidige preventieve TB behandeling met BCG kunnen verbeteren. We hebben nu een referentiepunt waarop we ons toekomstig onderzoek en vaccinontwikkelingswerk kunnen ijken met een redelijke verwachting dat we ooit het verschil kunnen maken door een falende intradermale BCG vaccinatie te vervangen door een effectievere preventieve behandeling.

(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1472979216303894)