Een nieuwe therapie tegen myasthenia gravis getest in resusapen

29 mei 2017

BPRC - 1. Een nieuwe therapie tegen myasthenia gravis getest in resusapen

Myasthenia gravis is een autoimmuunziekte waarbij antistoffen de overdracht van electrische signalen van zenuw op spier verstoren; dit veroorzaakt spierzwakte. BPRC onderzoekers hebben meegewerkt aan onderzoek naar een nieuwe therapie die deze ziekte tegengaat.

Bij Myasthenia gravis binden antilichamen aan onderdelen van het bewegingsapparaat waar de signaaloverdracht van zenuw naar spier plaatsvindt (synapsen). Dit kan leiden tot ernstige problemen met het gebruik van spieren. BPRC wetenschappers hebben bijgedragen aan onderzoek waarin in een apenmodel is getest of de aanval van de antilichamen op het eigen lichaam kon worden tegengegaan.

Hiertoe dienden ze nieuw ontwikkelde antilichamen toe die binding van de "foute" antilichamen verhinderden door de bindingsplaatsen van de "foute" antilichamen in synapsen te blokkeren zonder daarbij zelf ziekte te veroorzaken. De op deze manier behandelde apen bleken significant minder ziekteverschijnselen te hebben in vergelijking met onbehandelde dieren.

In combinatie met de relatief lange halfwaarde tijd van deze antilichamen in het lichaam biedt dit goede perspectieven voor gebruikt in de kliniek. Bovendien kan deze vorm van blokkade wellicht worden toegepast bij andere autoimmuunziektes. De resultaten van dit werk werden beschreven in het wetenschappelijke tijdschrift Scientific Reports (https://www.nature.com/articles/s41598-017-01019-5).