Een planten-extract kan symptomen van de ziekte van Parkinson in een marmoset model verminderen

11 april 2013

BPRC - 1. Een planten-extract kan symptomen van de ziekte van Parkinson in een marmoset model verminderen

De ziekte van Parkinson is een aandoening van het centrale zenuwstelsel als gevolg van een progressief verlies van een bepaald type zenuwcellen (dopamine neuronen) dat de controle van bewegingen regelt. Deze situatie kan worden nagebootst in marmosets, waardoor nieuwe behandelingen voor deze veel voorkomende ziekte ontwikkeld kunnen worden.

Tot op heden bestaat er geen behandeling die de ziekte van Parkinson tegengaat. Huidige behandelingen zijn vooral gericht op het verbeteren van de activiteit van de dopamine neuronen om hiermee ziekte symptomen te verlichten. De ziekteprogressie wordt echter niet gestopt.

De beschikbaarheid van een marmoset model dat vele aspecten van de ziekte van Parkinson weerspiegelt, maakt het mogelijk om het ontstaan van de ziekte en de werkingsmechanismes van verbindingen tegen de ziekte van Parkinson te onderzoeken.

Dopamine neuronen zijn bijzonder gevoelig voor schade door biochemische reacties in de hersenen. Eerder is aangetoond dat een stof geïsoleerd uit een plant, dat de productie van reactieve zuurstof verbindingen remt, deze chemische reacties kan tegengaan. Orale behandeling van marmosets met deze plant fenol, genaamd apocynin, bleek klinische symptomen van Parkinson in deze dieren te verminderen. Bovendien bleven meer dopamine neuronen intact, wat suggereert dat apocynin de beschadiging van dopamine neuronen kan voorkomen en daarmee progressie van de ziekte van Parkinson kan blokkeren.

Dit onderzoek is beschreven in het blad Journal of Neuroimmune Pharmacology.