Experimentele infectie van resusapen en marmosets met een Europese variant van het West Nile Virus

23 april 2014

BPRC - 1. Experimentele infectie van resusapen en marmosets met een Europese variant van het West Nile Virus

Het West Nile Virus (WNV) wordt verspreid door muskieten, en infecteert zoogdieren, waaronder ook mensen. Bij mensen kan WNV ernstige neurologische aandoeningen veroorzaken, soms met fatale afloop. De afgelopen jaren vonden er steeds meer uitbraken van dit virus plaats in Noord-Amerika en Europa. Er bestaat nog geen vaccin tegen WNV en meer onderzoek aan dit virus is dan ook hard nodig.

Er bestaan knaagdiermodellen om WNV te kunnen bestuderen. Enkele vaccin kandidaten zijn getest in deze modellen, maar vanwege de verschillen in het afweersysteem tussen knaagdier en mens hebben deze experimenten een beperkte voorspellende waarde voor de situatie in mensen. Ook het ziektebeeld, veroorzaakt door het WNV in knaagdieren, is anders dan in de mens.

Onderzoekers van het BPRC hebben nu bekeken of een Europese variant van het WNV

gezonde resusapen en marmosets kan infecteren. Dit bleek inderdaad het geval. De apen werden echter niet ziek. Dit komt overeen met de situatie in de mens: slechts mensen met een verzwakt immuunsysteem worden ziek. Wij hebben nu de mogelijkheid om de biologie van het WNV te bestuderen en vaccinkandidaten te testen in een diermodel dat meer op de mens lijkt. Dit werk is beschreven in PLOS Neglected Tropical Diseases.