Het gebruik van een combinatie van eiwitten als potentieel malaria vaccin

4 maart 2013

BPRC - 1. Het gebruik van een combinatie van eiwitten als potentieel malaria vaccin

Malaria parasieten kunnen veel verschillen van elkaar. Dit maakt het moeilijk om een vaccin te ontwikkelen op basis van één eiwit. Om de parasiet op meerdere fronten tegelijk te kunnen aanpakken wordt gewerkt aan een combinatie van eiwitten als vaccin.

Eerder was het al gelukt om een experimenteel malaria vaccin te maken dat veel varianten van een voor de parasiet essentieel eiwit, AMA-1 genaamd, herkent (Zie dit artikel op BPRC.nl). In nieuw onderzoek hebben we nu bekeken of dit eiwit ook gebonden kan worden aan een ander eiwit dat belangrijk is voor de parasiet. Het bleek mogelijk verschillende combinaties te produceren. Bovendien bleek de combinatie van eiwitten als vaccin minstens zo goed antistoffen te kunnen opwekken als één van beide eiwitten.

Deze studie, beschreven in het blad Infection & Immunity, laat dus zien dat het gebruik van een combinatie van eiwitten tot een verbetering van een mogelijk malaria vaccin kan leiden.