IL-1β, een eiwit dat belangrijk is in de ontwikkeling van MS, wordt voornamelijk in het centraal zenuwstelsel zelf aangemaakt

7 juli 2016

BPRC - 1. IL-1β, een eiwit dat belangrijk is in de ontwikkeling van MS, wordt voornamelijk in het centraal zenuwstelsel zelf aangemaakt

In de zoektocht naar nieuwe therapieën tegen multiple sclerosis (MS) is het belangrijk om te begrijpen welke stoffen een rol spelen bij het ontstaan en de ontwikkeling van de ziekte. Onderzoek aan hersenweefsel van MS patiënten en van resusapen met EAE (Experimental Autoimmune Encephalomyelitis) als diermodel voor MS leverde nieuwe inzichten op.

Hoewel IL-1β een belangrijke rol lijkt te spelen in MS, is het onduidelijk op welk moment in het ziekteproces dit stofje wordt aangemaakt en door welke cellen. In een samenwerkingsverband met een klinisch laboratorium hebben BPRC wetenschappers nu de aanwezigheid van IL-1β aangetoond, zowel in hersenweefsel van MS patiënten als in dat van resusapen met EAE. Ondanks dat er verschillen zijn in de exacte locatie en de relatieve hoeveelheid geproduceerd IL-1β in door MS of EAE aangetaste hersenen, lijkt in beide gevallen dit stofje vooral geproduceerd te worden door cellen van het brein zelf. Dit is een belangrijke bevinding voor therapieën die zich richten op het blokkeren van IL-1β, gezien de eerdere verwachting dat het vooral de cellen uit het bloed die de hersenen binnen dringen zouden zijn die IL-1β produceren. De resultaten van deze studie zijn gepubliceerd in the Journal of Neuroinflammation (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4895983/pdf/12974_2016_Article_605.pdf).