Infectie met een aan Epstein-Barr gerelateerd virus ontregelt het immuunsysteem van apen

19 juli 2016

BPRC - 1. Infectie met een aan Epstein-Barr gerelateerd virus ontregelt het immuunsysteem van apen

Infectie met het Epstein Barr Virus (EBV) is een belangrijke risicofactor voor de ontwikkeling van multiple sclerosis (MS). Het is echter niet duidelijk waarom dit het geval is. BPRC onderzoekers denken, gebruikmakend van apenmodellen, een verklaring te hebben gevonden voor deze associatie.

Normaliter richt het immuunsysteem zich op de eliminatie van ziekteverwekkers, zoals virussen, bacteriën en parasieten. Bij MS valt het immuunsysteem echter onderdelen van het lichaam zelf aan, met name de isolerende (myeline) laag rond zenuwbanen, waardoor de functie van de zenuw wordt aangetast. Het ontstaan van MS en de onderliggende mechanismes tijdens het verloop van MS zijn moeilijk in patiënten te bestuderen. Daarom wordt bij het BPRC gebruik gemaakt van apenmodellen voor MS.

De BPRC onderzoekers hebben de effecten van infectie van apen met een aan EBV gerelateerd lymphocryptovirus (LCV), op het immuunsysteem bestudeerd. LCV infecteren B-cellen, een witte bloedcel behorend bij het immuunsysteem. Niet-geïnfecteerde B-cellen bleken lichaamseigen eiwitten, in dit geval een eiwit dat in het myelinen voorkomt, op te kunnen nemen en te vernietigen om de activatie van andere  immuuncellen (T cellen) te voorkomen. Zo wordt voorkomen dat het eigen lichaam wordt aangevallen door het immuunsysteem. B-cellen die met LCV waren geïnfecteerd bleken de lichaamseigen eiwitten echter niet goed af te breken, waardoor deze zichtbaar gemaakt werden aan het immuunsysteem. Bij een bepaalde genetische achtergrond van de aap reageren andere cellen van het immuunsysteem hierop en vallen het eigen lichaam aan, in dit geval de zenuwen.

Dit mechanisme zou de associatie tussen EBV en MS kunnen verklaren: B-cellen hebben normaliter een beschermende werking tegen MS, maar deze werking wordt teniet gedaan bij infectie met EBV. Dit werk is beschreven in the Journal of Immunology