Kunnen chronische vormen van auto-immuun ziektes worden veroorzaakt door een ontregelde immuun reactie tegen verwonding?

21 januari 2013

BPRC - 1. Kunnen chronische vormen van auto-immuun ziektes worden veroorzaakt door een ontregelde immuun reactie tegen verwonding?

Het immuunsysteem is erop gericht het lichaam te beschermen tegen infectie met virussen, bacteriën of  parasieten. Hoewel de meeste mensen veel baat hebben bij dit zeer complexe verdedigingssysteem, heeft een steeds groter wordend deel van de populatie te lijden van de gevaarlijke consequenties van ongewilde en vaak desastreuze immuun activiteiten die kunnen leiden tot allergie of auto-immuun gemedieerde ziekten (AIMID) zoals multiple sclerose (MS). De vroege, acute fase van AIMID kan met redelijk succes worden behandeld.  Daarentegen is tegen de late, chronische fase van dit soort ziektes helaas vaak geen effectieve behandeling beschikbaar. Onderzoekers proberen aanknopingspunten te vinden om dit probleem op te lossen.

De toenemende mate waarin chronische auto-immuun gemedieerde ziektes (AIMID) voorkomen  in verouderende westerse samenlevingen vormt een grote uitdaging voor de geneesmiddelen industrie. De urgente medische noodzaak voor effectievere behandelingen wordt deels veroorzaakt door ontbrekende kennis met betrekking tot de mechanismes die een rol spelen bij het ontstaan van chronische ontstekingen.

Gebaseerd op hun bevindingen in niet-humane primaat modellen voor MS en reuma en de literatuur, stellen BPRC wetenschappers voor dat ‘immunosenescence’, een graduele achteruitgang van het afweersysteem die wordt veroorzaakt door veroudering, een belangrijke rol speelt in de overgang van acute naar chronische ontstekingen. Ze schrijven in het blad ‘Drug Discovery Today’ dat dit zou kunnen resulteren in een ontregelde reactie van het immuunsysteem tegen orgaan schades. Dit houdt in dat verschillende behandelingsstrategieën nodig zijn voor de behandeling van acute versus chronische fases van ziekte.