Nieuwe inzichten in de bescherming tegen HIV infectie en in de ontwikkeling van AIDS kunnen leiden tot de ontwikkeling van een vaccin

BPRC - 1. Nieuwe inzichten in de bescherming tegen HIV infectie en in de ontwikkeling van AIDS kunnen leiden tot de ontwikkeling van een vaccin

De bijeenkomst over het verband tussen bescherming tegen HIV infectie en de ontwikkeling van AIDS, ("Immune Correlates of Protection from HIV Infection and Disease") heeft zich bezig gehouden met het bestuderen van nieuwe gegevens uit een veelvoud aan preklinisch en klinische informatie.