Nieuwe manieren om het Human Immunodeficiency Virus (HIV) aan te pakken

20 maart 2013

BPRC - 1. Nieuwe manieren om het Human Immunodeficiency Virus (HIV) aan te pakken

In HIV geïnfecteerde mensen, zijn antilichamen geïdentificeerd die infectie in celkweken kunnen voorkomen door te binden aan een essentieel gebied dicht bij het membraan van het virus. Hoewel het zeer aantrekkelijk is dit deel van het virus als onderdeel van een anti-HIV/AIDS vaccin te gebruiken, zijn eerdere pogingen om vergelijkbare reacties op te wekken door immunisatie mislukt. Met behulp van lama’s en een speciale cocktail van onderdelen van het virus, hebben onderzoekers nu een manier gevonden om dit probleem op te lossen.

Het deel van het eiwit naast het membraan (MPER) speelt een cruciale rol bij het binnendringen van HIV in een cel. Het blokkeren van dit proces zou dan ook infectie moeten voorkomen. Het is echter moeilijk gebleken om dit deel van het virus aan te  vallen, omdat het moeilijk toegankelijk is en slechts tijdelijk wordt zichtbaar is voor het afweersysteem gedurende infectie van een cel.

Onderzoekers hebben nu een experimenteel vaccin ontwikkeld dat bestaat uit een mengsel van MPER, specifieke membraan onderdelen van het virus en vetten. Net als in een eerdere studie hebben zij lama’s geïmmuniseerd met dit materiaal. Met dit experimenteel vaccin zijn in lama’s voor het eerst functionele antilichamen tegen MPER geïnduceerd die HIV infectie in celkweken kunnen voorkomen.

De ontwikkeling van een experimenteel vaccin en een functioneel anti-HIV-antilichaam biedt veel perspectief voor de ontwikkeling van nieuwe anti-HIV/AIDS vaccins en behandelingen. Dit werk, waaraan onderzoekers van het BPRC hebben bijgedragen, is beschreven in het blad ‘PlosPathogens’.