Promotie Céline van der Putten aan de Universiteit van Utrecht

9 juni 2015

BPRC - 1. Promotie Céline van der Putten aan de Universiteit van Utrecht

Op 27 mei 2015 verdedigde Céline van der Putten haar proefschrift getiteld ‘Modulation of Toll-like Receptor-mediated activation of Microglia’.

Microglia vormen een specifieke groep cellen van het immuunsysteem die zich in het centrale zenuwstelsel (CZ) bevinden. Microglia voeren een verscheidenheid aan functies uit, waaronder het controleren op de aanwezigheid van lichaamsvreemde stoffen, waaronder ziekteverwekkers. Microglia kunnen bijdragen aan de initiatie, progressie en het verdwijnen van ziekteprocessen. Geactiveerde microglia zijn betrokken bij vrijwel alle aandoeningen en ziekten van het CZ, waarbij de rol die ze hierbij hebben nog altijd niet duidelijk is.

In haar proefschrift bestudeerde Céline een aantal fundamentele aspecten van microglia activatie en de mogelijkheid om op verschillende manieren hierop in te grijpen. De studies in dit proefschrift zijn uitgevoerd in het kader van het Alternatieven onderzoek van het BPRC, waarbij de focus ligt op de ontwikkeling van in vitro methodologie die kan worden gebruikt om in vivo dierproeven met apen te verminderen, verfijnen of vervangen. In het kader van dit onderzoek is met behulp van primaire rhesus microglia celkweken meer fundamentele kennis verkregen met betrekking tot microglia activatie. Deze kennis, die gepubliceerd is in een aantal hoogstaande wetenschappelijke tijdschriften, levert een bijdrage aan de kennis met betrekking tot verschillende processen in het CZ.