Promotie Sigrid Franke aan de Vrije Universiteit Amsterdam

12 mei 2016

BPRC - 1. Promotie Sigrid Franke aan de Vrije Universiteit Amsterdam

Op 10 mei 2016 verdedigde Sigrid Franke met succes haar proefschrift getiteld ‘A slow progressive marmoset model for idiopathic Parkinsons’s disease’.

De ziekte van Parkinson (PD) is, naast de ziekte van Alzheimer, een van de meest voorkomende aandoeningen van het centraal zenuwstelsel. Ofschoon leeftijd een belangrijke risicofactor is, is de precieze oorzaak nog steeds niet bekend. Mogelijk spelen meerdere factoren een rol.

PD kan via een toxische stof MPTP geïnduceerd worden in de marmosetaap. MPTP is een bijproduct van de synthese van heroïne waarvan de schadelijke effecten op de hersenen in de jaren 80 bij jonge drugsgebruikers is ontdekt. De ziekteverschijnselen waren niet te onderscheiden van PD. Vanaf  dat moment is MPTP toegepast om PD te onderzoeken. 

In haar proefschrift beschrijft Sigrid Franke de veranderingen in het gedrag en de veranderingen die plaatsvinden op moleculair en neurochemisch niveau als gevolg van de toediening van lage doseringen van MPTP in marmosetaap. De inzichten die werden verkregen in deze processen ondersteunen het gebruik van chronische MPTP blootstelling in de marmosetaap als klinisch relevant model voor PD bij de mens. Dit onderzoek is uitgevoerd door het BPRC in samenwerking met de afdeling Moleculaire en Cellulaire Neurobiologie van de Vrije Universiteit Amsterdam.