Rapport KNAW over gebruik niet-humane primaten in onderzoek

25 september 2014

BPRC - 1. Rapport KNAW over gebruik niet-humane primaten in onderzoek

Op 19 september jl. is het adviesrapport ‘Gebruik van niet-humane primaten (NHP) als proefdier. Nut en Noodzaak?’ samen met de beleidsreactie namens de staatssecretarissen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Economische Zaken aan de Tweede Kamer gestuurd.

Het adviesrapport is, op verzoek van beide staatssecretarissen, uitgebracht door de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW). Het rapport en bijbehorend advieszijn te vinden op de website van de Rijksoverheid.