Reacties op het KNAW advies over het gebruik van niet-humane primaten als proefdier

2 oktober 2014

BPRC - 1. Reacties op het KNAW advies over het gebruik van niet-humane primaten als proefdier

In de media zijn een aantal reacties verschenen op het KNAW rapport over het gebruik van niet-humane primaten als proefdier en waar eerder ook al over werd bericht op BPRC.nl. De rol van het BPRC wordt hierin ook belicht.

Onderstaande links geven deze reacties, afkomstig van diverse organisaties met zeer verschillende achtergronden, weer: