Stiekeme Seks bij Java-apen

30 oktober 2012

BPRC - 1. Stiekeme Seks bij Java-apen

Hoewel apen vaak in groepen leven met meerdere volwassen mannen, is het meestal de alfa-man die verantwoordelijk is voor de meerderheid van de seksuele interacties. Hij bereikt dit door copulaties van lagere mannetjes te verstoren. Dit is niet voordelig voor vrouwtjes en lagere mannetjes. Om verstoringen te voorkomen verbergen vrouwtjes en lagere mannetjes hun seksuele gedrag. Hoewel verstoringen niet frequent zijn, kan het serieuze gevolgen hebben zoals verwondingen of het niet af kunnen maken van een paring. Uit onderzoek gedaan door onderzoekers van het BPRC en de Universiteit van Utrecht blijkt dat niet alleen de alfa-man, maar ook vrouwtjes en andere mannetjes seksueel gedrag verstoren. Ook vonden we dat seksueel gedrag niet alleen ver van de alfa man plaatsvind, maar ook ver van concurrerende vrouwtjes. Dit impliceert dat niet alleen concurrentie tussen mannen, maar ook tussen vrouwen het seksuele gedrag van de apen bepaald.

Java apen bij BPRC

In meerdere apensoorten zijn er aanwijzingen dat vrouwtjes met lager rangende mannetjes paren op verborgen plekken, zoals achter een rots of een bosje of in ieder geval buiten het zicht van de alfa-man. Het is echter onbekend hoe de apen dit klaar spelen. Wij zijn geïnteresseerd in hoe slim apen zijn en in het bijzonder welke menselijke cognitieve vaardigheden ook aanwezig zijn bij de apen. Zo onderzoeken wij of apen begrijpen wat andere individuen kunnen zien. Vaak wordt stiekeme seks voorgesteld als een gedrag van apen dat resulteert uit slimme tactieken.

Wat wij vinden is dat stiekeme seks niet het resultaat is van slimme tactieken. De twee partners betrokken bij een seksueel gedrag coördineren hun afzondering van de groep niet voorafgaand aan seks. Anders gezegd: ze maken geen afspraakjes voordat ze zich afzonderen van de groep. In plaats daarvan vergroten beide partners hun afstand tot de alfa-man en andere potentiele verstoorders voordat ze seksueel gedrag vertonen. De resultaten van deze studie zijn gepubliceerd in Behavioral Ecology and Sociobiology en trekken veel belangstelling van de (inter)nationale pers. Zie het artikel op Nu.nl en het artikel in The Times.