Transparantie en openheid

8 juli 2016

BPRC - 1. Transparantie en openheid

Deze website heeft tot doel u te informeren over de ‘ins en outs’ van het BPRC. Wij willen dit op een open en transparante manier doen. 

Om de tweede kamer te informeren is een overzicht gemaakt van informatie die veelal op de website te vinden is. In het stuk wordt het wetenschappelijke onderzoek dat op het BPRC wordt verricht beschreven met de bereikte resultaten. Ook het aantal apen en de soorten apen die op het BPRC worden gehouden zijn beschreven, evenals het fokbeleid en de borging van het dierenwelzijn. Het stuk is te lezen via deze link: 

Transparantie en Openheid (2,8 MB)