Tuberculose onderzoeksgroep van het BPRC sluit zich aan bij de Collaboration for TB Vaccine Discovery

9 december 2015

BPRC - 1. Tuberculose onderzoeksgroep van het BPRC sluit zich aan bij de Collaboration for TB Vaccine Discovery

Het BPRC is geselecteerd als expertise centrum voor het recent door de Bill & Melinda Gates Foundation gestarte “Collaboration for Tuberculosis Vaccine Discovery (CTVD)

Afgelopen zomer, begin juli 2015, heeft de Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF) het startschot gegeven voor een globaal netwerk voor tuberculose vaccin ontwikkeling, de Collaboration for Tuberculosis Vaccine Discovery (CTVD). Tijdens het openingssymposium van de CTVD kwamen meer dan 50 deelnemers en belanghebbenden bij elkaar in Seattle. Voorafgaand aan deze bijeenkomst was het BPRC reeds gevisiteerd en gekwalificeerd als een expertise centrum voor tuberculose (TB) onderzoek in niet-humane primaten en in die hoedanigheid fungeert het BPRC nu als een Central Service Facility voor de CTVD. Het BPRC heeft de Open Access policy van de BMGF onderschreven ter ondersteuning van een globale inspanning om een betere vaccin strategie tegen TB te ontwikkelen.

Leunend op de bestaande expertise in experimentele tuberculose en immunologisch vaccin onderzoek, stelt de samenwerking binnen de CTVD het BPRC mede in staat om een PET/CT imaging faciliteit in te richten. PET/CT imaging maakt het mogelijk om het ziekte proces en de reactie van de gastheer in de tijd zichtbaar te maken. Dit nieuwe, globale CTVD netwerk initiatief ondersteunt het BPRC in zijn streven om het TB onderzoek verder te versterken en te verfijnen.