Wat gebeurt er met chimpansees na een infectie met het apen-AIDS virus?

24 september 2015

BPRC - 1. Wat gebeurt er met chimpansees na een infectie met het apen-AIDS virus?

De HIV/AIDS pandemie is ontstaan door het overspringen van het AIDS virus van chimpansees naar de mens. Veel Afrikaanse apensoorten kunnen wel geinfecteerd worden met het apen-AIDS virus, maar in gevangenschap worden deze in het algemeen niet ziek. Er is echter beschreven dat chimpansees die in het wild leven meer kans hebben te overlijden na infectie met het chimpansee-AIDS virus. Ook zouden ze mogelijk een op AIDS gelijkende ziekte ontwikkelen. Komt dit doordat ze in het wild leven, of  verschilt het apen-AIDS virus van het chimpansee-en menselijke AIDS virus? 

Wetenschappers uit diverse landen hebben dit in een samenwerkingsverband onderzocht door gebruik te maken van gearchiveerde monsters van chimpansees die waren geinfecteerd in het wild, maar opgegroeid zijn in primatencentra, waaronder het BPRC. Deze dieren zijn later opgevangen in andere centra, waarbij jaarlijks bloed werd afgenomen om de gezondheid van de dieren te bewaken en waarvan ook gebruik gemaakt kon worden om de gevolgen van het chimpansee virus voor de chimpansees te onderzoeken.

De chimpansees bleken zelfs na 25 jaar infectie geen op AIDS gelijkende ziekte te ontwikkelen. Dit komt overeen met andere apensoorten die niet ziek door het virus worden. Wel bleken bepaalde onderdelen van het immuunsysteem significant te zijn aangetast. Aangezien in het wild levende chimpansees blootgesteld worden aan een veelvoud van ziektekiemen zou een verzwakt immuunsysteem veroorzaakt door het chimpansee virus ernstige gevolgen kunnen hebben. Het lijkt er op dat de chimpansees deels ongevoelig zijn voor het AIDS virus, maar wel verzwakt kunnen raken door infectie met het chimpansee-AIDS virus. Dit werk is gepubliceerd in het vooraanstaande online blad PlosPathogens.