Workshop “Alternatieve methoden voor het gebruik van niet-menselijke primaten in biomedisch onderzoek” bij BPRC

5 maart 2014

BPRC - 1. Workshop “Alternatieve methoden voor het gebruik van niet-menselijke primaten in biomedisch onderzoek” bij BPRC

Vanwege hun gelijkenis met de mens, worden niet-menselijke primaten (NHP) gebruikt om bepaalde aspecten van de menselijke biologie en ziektes te bestuderen. Die gelijkenis vormt ook een belangrijk dilemma in het biomedisch onderzoek. Net als mensen, zijn niet-menselijke primaten complexe sociale diersoorten en hun welzijn, huisvesting en zorg vereisen gespecialiseerde faciliteiten en expertise. Zowel de samenleving als biomedische onderzoekers willen de aantallen dieren die nodig zijn voor experimentele doeleinden verminderen tot een absoluut minimum, met een maximale inspanning om dierenwelzijn en goede wetenschap te waarborgen. Belangrijke richtlijnen voor die zoektocht zijn de drie V’s van vervanging, vermindering en verfijning.

In het kader hiervan is op 27-28 februari in het BPRC een workshop over “Alternatieve methoden voor het gebruik van NHP in het biomedisch onderzoek” georganiseerd. Deze workshop, opgezet binnen het internationale uitwisselingsprogramma van EUPRIM -Net II, een Europees initiatief dat het biomedisch onderzoek primaat centra verbindt, diende vier belangrijke doelen:

  1. Het delen van informatie om het gebruik van alternatieve methoden in primatenonderzoek mogelijk te maken, te valideren en te verspreiden
  2. Het bespreken van de mogelijkheden en de uitdagingen van alternatieve methoden
  3. Het identificeren van belemmeringen voor de ontwikkeling van alternatieven in NHP onderzoek
  4. Het verschaffen van transparantie over de status van de alternatieve methoden in primatenonderzoek

De workshop omvatte lezingen van belangrijke spelers op het gebied van alternatieven alsook workshop sessies om de discussie te stimuleren.