Workshop rapport ‘Alternatieve methoden voor het gebruik van apen in biomedisch onderzoek’

6 augustus 2014

BPRC - 1. Workshop rapport ‘Alternatieve methoden voor het gebruik van apen in biomedisch onderzoek’

Het experimentele gebruik van apen in Europa is strak gereguleerd en wordt alleen toegestaan als er geen alternatieven beschikbaar zijn. Hierdoor worden apen vooral gebruikt in een laat stadium van de pre-klinische fase van biomedisch onderzoek. Hoewel wetenschappers, politici en het grote publiek de noodzaak inzien van methodes om het gebruik van apen voor biomedisch onderzoek te vervangen, verminderen en verfijnen, staat de ontwikkeling van 3V-technologie voor apen voor specifieke uitdagingen.

In februari 2014 werd op het BPRC een workshop over ‘Alternatieve methoden voor het gebruik van apen in het biomedisch onderzoek’ georganiseerd binnen het internationale uitwisselingsprogramma van EUPRIM-Net II, een Europese infrastructuur die primatencentra voor biomedisch onderzoek verbindt.

De workshop omvatte twee dagen met lezingen van de belangrijkste wetenschappers op het gebied van alternatieven alsmede van deskundigen van overheids- en andere betrokken organisaties. Bovendien werden parallelle sessies georganiseerd om de discussie te stimuleren over de uitdagingen van het bevorderen van het gebruik van alternatieve methoden. Subgroepen stemden over vier stellingen en stelden een lijst samen met mogelijkheden en prioriteiten.

De resultaten van de stemmingen, de aanbevelingen en een compleet gedetailleerd verslag van de inhoud van alle presentaties zijn recent gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift en zijn gratis toegankelijk via de website van Altex of via onderstaande link van onze website.

Progress Report (2,2 MB)