Nieuws

Pagina 10 van de 22.
In totaal zijn er 220 Nederlandse nieuwsartikelen.

9 juni 2015
Apen malaria-infecties in de mens zijn afkomstig van verschillende apensoorten

Apen malaria-infecties in de mens zijn afkomstig van verschillende apensoorten


Mensen kunnen worden besmet met verschillende soorten van de malariaparasiet. Malariaparasieten zijn oorspronkelijk via (mens)apen overgesprongen naar de mens. Momenteel blijken steeds meer mensen in Zuidoost-Azië besmet te zijn met een malaria parasiet die eerder alleen in apen voorkwam, Plasmodium knowlesi genaamd. Genetische analyses van deze infecties werpen nu licht op het ontstaan en de mogelijke risico's voor de verspreiding van deze nieuwe ziekteverwekker voor de mens.

9 juni 2015
Promotie Céline van der Putten aan de Universiteit van Utrecht

Promotie Céline van der Putten aan de Universiteit van Utrecht


Op 27 mei 2015 verdedigde Céline van der Putten haar proefschrift getiteld ‘Modulation of Toll-like Receptor-mediated activation of Microglia’.

Microglia vormen een specifieke groep cellen van het immuunsysteem die zich in het centrale zenuwstelsel (CZ) bevinden. Microglia voeren een verscheidenheid aan functies uit, waaronder het controleren op de aanwezigheid van lichaamsvreemde stoffen, waaronder ziekteverwekkers. Microglia kunnen bijdragen aan de initiatie, progressie en het verdwijnen van ziekteprocessen. Geactiveerde microglia zijn betrokken bij vrijwel alle aandoeningen en ziekten van het CZ, waarbij de rol die ze hierbij hebben nog altijd niet duidelijk is.

6 mei 2015
Een nieuwe vorm van malaria afkomstig van apen; onderzoek naar een vaccin

Een nieuwe vorm van malaria afkomstig van apen; onderzoek naar een vaccin


De natuurlijke gastheer van de malariaparasiet Plasmodium knowlesi is de cynomolgus makaak. Onlangs bleek P. knowlesi ook malaria bij de mens te veroorzaken. Dit vormt nu een belangrijk volksgezondheidsprobleem in Zuidoost Azië, en daarom zijn er dringend strategieën nodig om de ziekte te bestrijden. Een recente studie, uitgevoerd door BPRC onderzoekers, belicht een aantal veelbelovende eigenschappen van een belangrijke vaccin kandidaat tegen deze vorm van malaria.

13 april 2015
De relevantie van apen in preklinisch onderzoek voor infectie- en autoimmuunziektes

De relevantie van apen in preklinisch onderzoek voor infectie- en autoimmuunziektes


Het immuunsysteem speelt een centrale rol in de verdediging van het lichaam, bijvoorbeeld tegen infectie met virussen, parasieten of bacteriën. Het immuunsysteem kan echter ook ziekte veroorzaken, zoals in het geval van een allergische reaktie of een autoimmuunziekte. In de afgelopen decennia heeft de biotechnologie een indrukwekkende ontwikkeling doorgemaakt die ertoe heeft geleid dat wetenschappers zeer selectieve behandelingen voor verschillende aandoeningen konden ontwikkelen. Hoewel dit tot een aantal belangrijke successen heeft geleid, blijkt het vaak moeilijk de vertaalslag van wetenschappelijke ontdekking naar effectieve behandeling in de mens te maken.

16 maart 2015
BPRC te zien bij het schooltv-programma De Buitendienst

BPRC te zien bij het schooltv-programma De Buitendienst


De Buitendienst is een televisieprogramma voor kinderen in de basisschoolleeftijd. In dit programma worden diverse onderwerpen met betrekking tot de natuur besproken. Het thema van de aflevering van 13 maart was "Aap in de mens" waarbij de vraag hoeveel wij op onze voorouders lijken centraal stond.

9 maart 2015
Een nieuwe manier om een brede reactie van het immuunsysteem tegen verschillende varianten van HIV op te wekken

Een nieuwe manier om een brede reactie van het immuunsysteem tegen verschillende varianten van HIV op te wekken


Er wordt geschat dat er wereldwijd dertig miljoen mensen besmet zijn met Human Immunodeficiency Virus (HIV), het virus dat AIDS veroorzaakt. Tot nu toe bestaat er geen effectief vaccin tegen HIV mede omdat er veel verschillende HIV varianten zijn en HIV het eigen afweersysteem aantast. Meer onderzoek is nog altijd nodig. Centraal staat de vraag: hoe kunnen we het immuunsysteem aanzetten tot een grootschalige reactie die verschillende varianten van het virus kan elimineren? BPRC onderzoekers testten een mogelijke strategie.

10 januari 2015
Het aangeboren afweersysteem in de hersenen reageert anders dan in andere organen

Het aangeboren afweersysteem in de hersenen reageert anders dan in andere organen


Macrofagen zijn de schoonmaakcellen van het lichaam en vormen een belangrijk onderdeel van het aangeboren afweersysteem. Letterlijk vertaald betekent de naam macrofaag ‘veelvraat’. Macrofagen hebben nuttige functies binnen het lichaam en ruimen o.a. resten van dode of beschadigde lichaamseigen cellen op. Ook zijn ze betrokken bij het herkennen van ziekteverwekkers en bij het aansturen van andere immuun cellen. Veel organen worden bevolkt door specifieke types macrofagen en sommige van die typen ontstaan zelfs uit verschillende voorlopercellen. BPRC onderzoekers hebben de eigenschappen van een macrofaagtype dat zich in de hersenen bevindt, de microglia, nader onderzocht en dan met name bekeken hoe deze cellen omgaan met ontstekingsreacties.

10 januari 2015
Selectieve blokkade van het immuunsysteem kan in een apenmodel voor MS de ziekte tegengaan

Selectieve blokkade van het immuunsysteem kan in een apenmodel voor MS de ziekte tegengaan


Het afweersysteem beschermt het lichaam tegen ziekteverwekkers. Bij auto-immuunziektes, zoals multiple sclerosis (MS) is dit echter ontregeld en valt het afweersysteem het eigen lichaam aan. Bij MS wordt de isolerende laag rond de zenuwen in de hersenen aangevallen, waardoor de zenuwgeleiding wordt verstoord en de aansturing van de spieren niet meer optimaal gebeurt. Door de cellen die betrokken zijn bij de vernietiging van de isolerende laag te remmen, is het misschien mogelijk de voortgang van de ziekte tot staan te brengen.

26 november 2014
Toediening van een specifiek fusie-eiwit kan de reactie van het immuunsysteem beinvloeden

Toediening van een specifiek fusie-eiwit kan de reactie van het immuunsysteem beinvloeden


Cellen van het immuunsysteem beschermen het lichaam door ziekteverwekkers aan te vallen en te vernietigen. Bij MS patienten zijn er door een onbekende oorzaak echter cellen in het lichaam die het eigen lichaam aanvallen, waardoor weefsel beschadigd raakt en uiteindelijk de ziekte MS ontstaat.

26 november 2014
Nieuwe, veelbelovende vaccins tegen het West Nijl Virus getest in resusapen

Nieuwe, veelbelovende vaccins tegen het West Nijl Virus getest in resusapen


Het West Nijl virus (WNV) wordt overgedragen door muggen en met name in de immunologisch zwakkere individuen kan het virus ernstige klachten veroorzaken zoals meningitis. In de menselijke populatie komen wereldwijd steeds vaker WNV-uitbraken voor. Tot op heden bestaat er geen goedgekeurd vaccin voor gebruik in mensen.

Pagina   ...  7 8 9 10 11 12 13 ...