Nieuws

Pagina 12 van de 22.
In totaal zijn er 220 Nederlandse nieuwsartikelen.

7 mei 2014
Inzicht in de werkzaamheid van een vaccin tegen Hepatitis C

Inzicht in de werkzaamheid van een vaccin tegen Hepatitis C


Een vaccin dat vooraf gegeven wordt om te beschermen tegen een (levensbedreigende) infectieziekte, heeft als taak het immuunsysteem op te leiden en te voorzien van de juiste bewapening voor het geval de infectie daadwerkelijk plaats vindt. Het wordt steeds duidelijker dat de genetische achtergrond van de patiënt een belangrijke rol speelt in de werkzaamheid van vaccins. Het immuunsysteem moet niet alleen het juiste onderdeel van het virus aanvallen maar ook de juiste tools in handen hebben om te kunnen vechten. BPRC onderzoekers hebben hiervoor nieuwe bewijzen gevonden in een studie met opgeslagen cellen van chimpansees die waren gevaccineerd tegen Hepatitis C.

23 april 2014
Experimentele infectie van resusapen en marmosets met een Europese variant van het West Nile Virus

Experimentele infectie van resusapen en marmosets met een Europese variant van het West Nile Virus


Het West Nile Virus (WNV) wordt verspreid door muskieten, en infecteert zoogdieren, waaronder ook mensen. Bij mensen kan WNV ernstige neurologische aandoeningen veroorzaken, soms met fatale afloop. De afgelopen jaren vonden er steeds meer uitbraken van dit virus plaats in Noord-Amerika en Europa. Er bestaat nog geen vaccin tegen WNV en meer onderzoek aan dit virus is dan ook hard nodig.

23 april 2014
BPRC onderzoekster genomineerd voor lef in het Lab prijs

BPRC onderzoekster genomineerd voor lef in het Lab prijs


De dierenbescherming heeft de Lef in het Lab prijs uitgeloofd voor wetenschappers die belangrijk werk verrichten in het kader van vervanging, vermindering en verfijning van dierproeven.

17 april 2014
BPRC gecertificeerd voor ISO 14001:2004

BPRC gecertificeerd voor ISO 14001:2004


Per 7 april 2014 is het milieuzorgsysteem van het BPRC formeel ISO 14001:2004 gecertificeerd.

10 april 2014
De werking van een effectieve behandeling tegen multiple sclerose nader verklaard

De werking van een effectieve behandeling tegen multiple sclerose nader verklaard


Knaagdiermodellen voor auto-immuunziektes blijken slecht voorspelbaar voor de situatie in de mens. Het ontbreken van kennis van de achtergronden en behandelingsmethodes met betrekking tot dit type ziektes heeft ertoe geleid dat de ontwikkeling van nieuwe behandelmethodes stagneert. Apenmodellen kunnen een cruciale rol spelen bij het oplossen van dit kennis-hiaat.

3 april 2014
Bescherming van mensapen: onderzoek naar respiratoire virussen

Bescherming van mensapen: onderzoek naar respiratoire virussen


Virussen kunnen van apen overspringen naar de mens. Het omgekeerde kan echter ook voorkomen. Voor de gezondheid van mens en aap is het dan ook belangrijk om potentieel gevaarlijke virussen in kaart te brengen.

5 maart 2014
Workshop “Alternatieve methoden voor het gebruik van niet-menselijke primaten in biomedisch onderzoek” bij BPRC

Workshop “Alternatieve methoden voor het gebruik van niet-menselijke primaten in biomedisch onderzoek” bij BPRC


Vanwege hun gelijkenis met de mens, worden niet-menselijke primaten (NHP) gebruikt om bepaalde aspecten van de menselijke biologie en ziektes te bestuderen. Die gelijkenis vormt ook een belangrijk dilemma in het biomedisch onderzoek. Net als mensen, zijn niet-menselijke primaten complexe sociale diersoorten en hun welzijn, huisvesting en zorg vereisen gespecialiseerde faciliteiten en expertise. Zowel de samenleving als biomedische onderzoekers willen de aantallen dieren die nodig zijn voor experimentele doeleinden verminderen tot een absoluut minimum, met een maximale inspanning om dierenwelzijn en goede wetenschap te waarborgen. Belangrijke richtlijnen voor die zoektocht zijn de drie V’s van vervanging, vermindering en verfijning.

10 februari 2014
Een kweekmodel om het ontwaken van slapende malaria parasieten te kunnen bestuderen

Een kweekmodel om het ontwaken van slapende malaria parasieten te kunnen bestuderen


De malariaparasiet Plasmodium vivax, wereldwijd één van de meest voorkomende veroorzakers van malaria in de mens, kan zich jarenlang schuilhouden in de lever en na een onbekende ‘trigger’, malaria veroorzaken. Deze slapende vormen, de zogenaamde hypnozoieten, kunnen zeer moeilijk worden bestreden. De ontoegankelijkheid van dit stadium van de levenscyclus van de parasiet heeft ertoe geleid dat er nauwelijks iets over bekend is. Hierdoor zijn er weinig aanknopingspunten voor nieuwe methodes om hypnozoieten tegen te gaan. De ontwikkeling van een kweeksysteem om deze parasietvorm te kunnen bestuderen is dan ook zeer welkom.

5 februari 2014
Succesvolle workshop over dierenwelzijn, training en verrijking

Succesvolle workshop over dierenwelzijn, training en verrijking


Eind 2013 kwamen rond de 30 deelnemers uit verschillende Europese landen bij elkaar op het BPRC voor een workshop over het welzijn van niet-humane primaten en verrijking. Deze workshop werd georganiseerd door het BPRC, het EU programma EUPRIM-Net en AnimalConcepts.

4 februari 2014
Eerste tests in mensen van een door BPRC ontwikkeld potentieel malariavaccin

Eerste tests in mensen van een door BPRC ontwikkeld potentieel malariavaccin


Er is nog steeds geen vaccin beschikbaar tegen malaria. Er vindt dan ook veel onderzoek plaats om de zwakke plekken van de parasiet die kunnen dienen als vaccinkandidaten te vinden. BPRC onderzoekers waren nauw betrokken bij de identificatie, karakterisering en productie van een voor de parasiet essentieel eiwit, AMA-1. Jarenlang onderzoek heeft er toe geleid, dat nu een geoptimaliseerde variant van dit molecuul als vaccin in mensen wordt getest.

Pagina   ...  9 10 11 12 13 14 15 ...