Nieuws

Pagina 5 van de 21.
In totaal zijn er 207 Nederlandse nieuwsartikelen.

30 september 2016
Acute immuunresponsen in het brein verlopen anders dan in het bloed

Acute immuunresponsen in het brein verlopen anders dan in het bloed


Microglia, afweercellen in het brein, lijken zich aangepast te hebben aan hun kwetsbare leefomgeving. Ze reageren minder destructief op gevaar dan hun soortgenoten in andere organen.

8 september 2016
Innovatieve technologie leidt tot ontdekking van nieuwe geneesmiddelen met unieke eigenschappen tegen malaria

Innovatieve technologie leidt tot ontdekking van nieuwe geneesmiddelen met unieke eigenschappen tegen malaria


Er bestaat slechts een beperkte groep geneesmiddelen met activiteit tegen malaria. Bovendien treedt in toenemende mate resistentie op tegen de bestaande middelen. Wetenschappers hebben een innovatieve manier gevonden om nieuwe middelen te identificeren.

1 september 2016
Verhoogde productie van het immunologische stofje sCD14 na HCV infectie

Verhoogde productie van het immunologische stofje sCD14 na HCV infectie


De darmflora is belangrijk voor het in stand houden van een goede immunologische balans. Dit gebeurt met name doordat kleine stukjes van de bacterien door de darmwand lekken waardoor zij zichtbaar worden voor het immuunsysteem. Dit proces wordt microbiële translocatie genoemd. Het immuunsysteem reageert hierop door een stofje te produceren dat sCD14 heet.

29 augustus 2016
Zika virus onderzoek op het BPRC

Zika virus onderzoek op het BPRC


Het BPRC werkt mee aan het onderzoek naar nieuwe vaccins en medicijnen tegen Zika virus infecties

16 augustus 2016
BPRC ANNUAL SCIENTIFIC REPORT 2015

BPRC ANNUAL SCIENTIFIC REPORT 2015


We hereby present the BPRC 2015 Annual Scientific Report and show the research highlights of 2015.

4 augustus 2016
BPRC artikel in de schijnwerpers gezet door toonaangevend wetenschappelijk blad

BPRC artikel in de schijnwerpers gezet door toonaangevend wetenschappelijk blad


In vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften zoals Science en Nature worden wetenschappers geattendeerd op elders gepubliceerde studies die belangrijk wetenschappelijke inzichten hebben verschaft.

20 juli 2016
Pluripotente stamcellen: nieuwe mogelijkheden voor therapieën tegen multiple sclerosis (MS) getest in een MS-apenmodel

Pluripotente stamcellen: nieuwe mogelijkheden voor therapieën tegen multiple sclerosis (MS) getest in een MS-apenmodel


De ziekte MS is een aandoening van het centraal zenuwstelsel. Huidige therapieën richten zich op het vertragen van de ziekte; genezing is helaas nog niet mogelijk. De ontwikkeling van nieuwe technologieën biedt nieuwe kansen. In nauwe samenwerking met BPRC wetenschappers hebben onderzoeksgroepen uit binnen- en buitenland voor de eerste keer in apen de mogelijkheden onderzocht van zo’n innovatieve technologie: het gebruik van geïnduceerde pluripotente stamcellen om schade aan zenuwbanen te herstellen.

19 juli 2016
Infectie met een aan Epstein-Barr gerelateerd virus ontregelt het immuunsysteem van apen

Infectie met een aan Epstein-Barr gerelateerd virus ontregelt het immuunsysteem van apen


Infectie met het Epstein Barr Virus (EBV) is een belangrijke risicofactor voor de ontwikkeling van multiple sclerosis (MS). Het is echter niet duidelijk waarom dit het geval is. BPRC onderzoekers denken, gebruikmakend van apenmodellen, een verklaring te hebben gevonden voor deze associatie.

8 juli 2016
Transparantie en openheid

Transparantie en openheid


Deze website heeft tot doel u te informeren over de ‘ins en outs’ van het BPRC. Wij willen dit op een open en transparante manier doen. 

8 juli 2016
Het BPRC is opgenomen in de lijst met grootschalige onderzoeksfaciliteiten in Nederland

Het BPRC is opgenomen in de lijst met grootschalige onderzoeksfaciliteiten in Nederland


De Permanente Commissie voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur van NWO heeft in opdracht van het Ministerie van OCW de opdracht om een nationale strategie te formuleren voor investeringen in grootschalige onderzoeksinfrastructuren.

Pagina   ...  2 3 4 5 6 7 8 ...