BPRC Bio Bank

Bio-banken worden steeds waardevoller en populairder. Ze dienen als alternatieve bron om wetenschappelijke ideeën en ziektemechanismen te onderzoeken en om nieuwe bioactieve stoffen en biologische producten te testen. Dit leid tot zo min mogelijk ongerief voor de dieren en de kosten blijven laag.

De Bio-bank van het BPRC is de grootste non-humane primatenbank van Europa. Het streven is een internationaal voorbeeld te zijn van hoe men het best wetenschappelijk onderzoek uitvoert volgens de hoogste ethische normen. De Bio-Bank is gebaseerd op de principes van de 3V's: verfijning, vermindering en vervanging in primatenonderzoek.

Het doel van de Bio-Bank is zeldzame en waardevolle primatenspecimen te leveren, zowel voor intern gebruik als voor gebruik door externe wetenschappers. Zij kunnen het materiaal aanwenden voor biomedisch onderzoek, alsmede voor onderzoek op gebied van conservatie studies.

BPRC bewaart en distribueert een breed scala aan biologisch materiaal, inclusief weefsels, producten uit serum, bloed en DNA, RNA en B-cellen.

Klik hier voor meer informatie betreft het aanvragen van weefsel.
Klik hier voor meer informatie betreft het aanvragen van producten uit serum, bloed en DNA, RNA en B-cellen.

Het materiaal kan verkregen worden door:

  • Ondertekening van een Material Transfer Agreement (MTA) formulier
  • Verstrekking van een CITES document voor buiten de EU en
  • Betaling van de administratie- en verzendkosten door de ontvanger.