Conservatie Biologie

Niet invasief geïsoleerde DNA als een bron van genetische informatie, met het oog op:

  • Koloniemanagement van in gevangenschap levende primaten
  • Genetische typering van in het wild levende populaties

Om diverse vragen te beantwoorden wordt DNA vaak gebruikt in moleculair biologische technieken zoals het testen van afstamming, koloniemanagement, forensisch en immunologisch gerelateerd onderzoek. Haren en ontlasting kunnen dienen als materiaal waaruit DNA geïsoleerd kan worden, zodat invasieve technieken, zoals bloedafname van een dier, kunnen worden vermeden. BPRC heeft technieken ontwikkeld met behulp van verschillende DNA-merkers, zogenoemde microsatellieten, waarmee bijvoorbeeld afstamming wordt bepaald en inteeltcoëfficiënten worden berekend. Andere merkers kunnen worden gebruikt om informatie te verkrijgen over immunologisch beduidende genen. Deze informatie is belangrijk om bijvoorbeeld de weerstand of gevoeligheid tegen bepaalde ziekten en/of de invloed van parasieten op de genetische repertoire van bedreigde primatensoorten te definiëren.