Elkaar helpen

Image

 

BPRC werkt samen met verschillende universiteiten en onderzoekscentra binnen en buiten Nederland. We zijn ook vertegenwoordigd in (nationale en internationale) gremia die zich bezighouden met proefdiergebruik en dierenwelzijn.

Onze dierverzorgers, dierenartsen en ethologen nemen bovendien actief deel aan verschillende (inter)nationale meetings en congressen, waarbij ze ervaringen uitwisselen met vakgenoten. Ook zijn we actief betrokken bij organisaties als de Biotechnische Vereniging, de Nederlandse Vereniging voor Proefdierkunde, en de Europese Vereniging voor dierenartsen.

Wat leveren die samenwerkingen op?

Een bijdrage aan de  3V’s (vervanging, verfijning en vermindering van dierproeven) en daarmee aan dierenwelzijn. Denk aan voeding, huisvesting en verzorging. Dankzij het uitwisselen van ervaringen met vakgenoten is het mogelijk gehanteerde methodes en protocollen zo uniform en optimaal mogelijk te maken.

TO TOP ^ << HOME