Geld voor onderzoek

Image

 

Naast financiële steun van de overheid krijgt BPRC steun (in de vorm van geld en middelen voor ingediende en goedgekeurde onderzoeksvoorstellen) van o.a. EU-fondsen en van goede doelenorganisaties als de Bill & Melinda Gates Foundation en Michael J. Fox Foundation (for Parkinson's Research).

Deze organisaties geloven dat wij met ons onderzoek een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de doelen die zij nastreven. Dat zulke erkende goede doelen en overheidsinstanties ons onderzoek steunen, bewijst onze meerwaarde voor de volksgezondheid en het vertrouwen dat zij hebben in onze manier van werken.

Goede zorg voor proefdieren en wetenschap gaan hand in hand

Niet-humane primaten inzetten voor biomedisch onderzoek is zeker niet vanzelfsprekend. Integendeel. Dat gebeurt alleen bij gebrek aan geschikte alternatieven. Voorlopig is deze vorm van onderzoek nog nodig om ernstige ziektes de wereld uit te helpen. Daarom doen de overheid, wetenschappelijke organisaties en andere instanties een beroep op gespecialiseerde primatencentra, zoals BPRC, waar een goede zorg voor proefdieren en wetenschap hand in hand gaan.

TO TOP ^ << HOME