Gezondheid, Veiligheid & Milieu

Image

 

De gezondheid en veiligheid van onze apenkolonie en ons personeel, evenals de zorg voor ons milieu, maken deel uit van BPRC's beleid. We hebben een milieubeheersysteem dat ISO14001-gecertificeerd is (ISO14001:2015) en waarmee we onze ecologische voetafdruk beheren en continu proberen te verkleinen.

De belangrijkste aspecten van het gezondheids-, veiligheids- en milieubeleid van BPRC zijn:
  • Microbiologische veiligheid; voorkomen dat medewerkers geïnfecteerd raken.
  • Bescherming van het milieu tegen het vrijkomen van biologische agentia (inclusief GGO's).
  • Beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen.
  • Efficiënt energie- en waterverbruik.
Wij beschouwen de volgende aspecten als integrale onderdelen van onze bedrijfsvoering:
  • Voortdurende bewustmaking van veiligheids- en milieukwesties en het verstrekken van informatie over deze zorgen aan alle medewerkers en gasten.
  • Het aanstellen van medewerkers die belast zijn met het uitvoeren van de taken die voortvloeien uit ons Arbo- en Milieubeleid.
  • Medewerkers en anderen informeren over de kwaliteit.
  • Het creëren van de juiste voorzieningen en ervoor zorgen dat installaties en apparatuur goed worden gebruikt.
  • Klachten met betrekking tot gezondheids- en veiligheids- en milieubeschermingskwesties identificeren, registreren en correct afhandelen.
  • Het laten uitvoeren van jaarlijkse interne audits.
Energieverbruik

De afgelopen jaren heeft BPRC geïnvesteerd in het terugdringen van het energieverbruik, bijvoorbeeld door lichtbronnen te vervangen door efficiëntere LED-verlichting, een inspanning die in 2021 is voortgezet.

Chemische voorraad(en)

In 2021 hebben we een bewustmakingsprogramma georganiseerd om de hoeveelheid (oudere) chemicaliën ter plaatse te verminderen en meer gebruik te maken van gedeelde voorraden tussen laboratoria/faciliteiten om de behoefte aan meerdere voorraden van dezelfde product tot een minimum te beperken.

TO TOP ^ << HOME