BPRC in de media

12 Sep 2018 | Terug naar Nieuws, publicaties en jaarverslagen
Dutch

BPRC probeert binnen het eigen werkprogramma ruimte te geven aan praktijkonderwijs in de vorm van stages voor studenten die bijvoorbeeld een opleiding (proef)dierverzorging, medische biologie, diergeneeskunde of laboratoriumonderwijs volgen. Daarnaast krijgt BPRC regelmatig verzoeken van collega's van over de hele wereld om ervaring op te doen door mee te kijken of technieken te leren. Zolang dat past binnen onze richtlijnen en de Nederlandse wet- en regelgeving, voldoen we daaraan graag en bieden we gast-medewerkers deze mogelijkheid.

Ook belangstellenden uit onze eigen omgeving en die van onze medewerkers, mensen die vanuit politiek oogpunt geïnteresseerd zijn en medewerkers en studenten van onderwijsinstellingen ontvangen we regelmatig op ons terrein. We geven aan deze mensen uitleg; welk onderzoek vindt plaats op BPRC, hoe wordt het uitgevoerd, hoe vindt toetsing van en toestemming voor onze onderzoeken plaats en hoe dragen we zo goed mogelijk zorg voor het welzijn van al onze dieren. Maar we staan ook stil bij de soms kwetsbare/lastige afwegingen die we in ons werk moeten maken omdat dieren die bij het biomedisch onderzoek betrokken zijn ongerief ondervinden. Vervolgens leggen we uit hoe het biomedisch onderzoek met proefdieren uiteindelijk bijdraagt aan de gezondheid van mens en dier. We merken daarbij vaak dat er veel onwetendheid is over ons werk en hoe we het werk op een zo zorgvuldig mogelijke manier uitvoeren. Veel bezoekers stellen kritische vragen die we graag beantwoorden. Door deze aanpak proberen we veel zaken in het juiste perspectief te plaatsen.

Media

Daarnaast ontvangen we regelmatig verzoeken van de schrijvende pers of van tv-programma-makers die ons werk op beeld en geluid willen vastleggen. Een goed voorbeeld is de uitgebreide documentaire die Vice heeft gemaakt, die een goede en realistische kijk op ons werk geeft. Ook de BBC heeft recent een dergelijke reportage gemaakt die helaas alleen voor het Britse publiek toegankelijk is op het internet. Wij streven volledige transparantie na en vinden de juiste context waarin zaken worden gepresenteerd uiterst belangrijk. Helaas wordt ons werk soms volledig uit verband, zonder toelichting of met foutieve informatie weergegeven. Zo worden er fotos gepubliceerd, die niet bij BPRC zijn gemaakt of inmiddels enorm zijn verouderd. We betreuren dat dit gebeurt, vooral omdat dit een heel vertekend beeld geeft van hoe het er nu bij ons aan toe gaat. Een ander voorbeeld is een recente film die door een buitenlandse dierenarts die bij ons te gast was is gemaakt, waarschijnlijk met een verborgen camera. Afgezien dat de toegepaste methodiek niet erg netjes is, bevat de bewuste video veel onjuiste informatie en betreft het onder andere opnames in het kader van het gezondheidsbewakingprogramma van onze dieren. Hieronder volgt een korte toelichting van hoe dingen in een andere context worden weergegeven door degene die met de verborgen camera gefilmde beelden in een compilatie op internet heeft geplaatst.

Toelichting

BPRC heeft een eigen fokkolonie waarin dieren in grote sociale groepen onder zo natuurlijk mogelijke omstandigheden worden gehuisvest. Één keer per jaar wordt de gezondheid van alle dieren in de kolonie gecontroleerd door een dierenarts. Dat betekent dat alle dieren worden gevangen en onder verdoving een aantal handelingen ondergaan. Voor de dieren is dit vervelend en stressvol, en daarom worden alle dieren van een groep op dezelfde dag aan deze procedure onderworpen. Soms gebeurt het dat een dier daarbij een verwonding oploopt door een van zijn soortgenoten, of een anusprolaps krijgt. Nadat de dieren alle handelingen hebben ondergaan worden ze in hun eigen verblijf teruggelegd, om in een vertrouwde omgeving wakker te worden. Dat is minder vervelend dan dat ze nadat ze in een kleine onbekende kooi wakker zijn geworden, moeten worden teruggebracht naar hun groepsverblijf. De dierverzorgers die deze handelingen uitvoeren maken soms een grapje of zingen met de radio mee, om daarna weer zeer geconcentreerd verder te gaan met hun werk dat op zo'n dag urenlang in een ruimte is.In de film wordt een euthanasie van een aap getoond in aanwezigheid van andere dieren. Wanneer dieren in het kader van een experiment geëuthanaseerd moeten worden vindt dat altijd plaats in een speciale ruimte, behalve als dit niet mogelijk is omdat er sprake is van een besmettelijke ziekte zoals in dit voorbeeld het geval was.

Transparantie

Ondanks deze gebeurtenissen, zullen dit soort activiteiten ons er niet van weerhouden een ieder met oprechte interesse in ons werk toegang te verlenen op ons terrein en uitleg te geven over nut en noodzaak van dierproeven en onze inzet op het gebied van dierenwelzijn.