BPRC promovenda behaalt doctorstitel aan de Universiteit van Utrecht

10 Nov 2020 | Terug naar Nieuws, publicaties en jaarverslagen
Dutch

Image

 

“Exploring protective and pathogenic immune responses in the non-human primate model of tuberculosis”. Dit is de titel van het proefschrift waarop Dr. Karin promoveerde. In dit proefschrift beschrijft ze hoe met behulp van een makaakmodel nieuwe inzichten heeft verkregen in beschermende en ziekmakende immuunreacties bij tuberculose.

Onderzoek naar tuberculose is helaas nog steeds belangrijk. Deze ziekte, het gevolg van een infectie met de bacterie Mycobacterium tuberculosis (Mtb), veroorzaakt jaarlijks namelijk meer dan 1,5 miljoen sterfgevallen. Een effectief vaccin ontbreekt, er is een gebrek aan nauwkeurige diagnostiek, en aan kennis over beschermende immuniteit. Dit verhindert een effectieve bestrijding van tuberculose.

Alternatieve toedieningsroute van vaccin

Door middel van het modelleren en onderzoeken van tuberculose in niet-humane primaten adresseert Dr. Karin in haar proefschrift deze problemen en verfijnt en verbetert ze tegelijkertijd het model. Een belangrijke vinding was onder andere dat toediening van twee afzonderlijke tuberculose-vaccins in de long, leidde tot een unieke lokale immuunreactie en betere bescherming tegen infectie en ziekte, in vergelijking met vaccinatie via de huid. Dit biedt nieuwe perspectieven in de strijd tegen deze ernstige ziekte.

Dr. Karin verdedigde haar werk met verve in de senaatszaal van het Academiegebouw. Zij vervolgt nu als post-doctoral researcher haar tuberculose-onderzoek in Denemarken bij het Statens Serum Institut.