BPRC valt in de prijzen

08 Nov 2007 | Terug naar Nieuws, publicaties en jaarverslagen
Dutch

Tijdens de Biotechnische dagen, die van 6 tot 8 november plaatsvonden in de Leeuwenhorst in Noordwijkerhout, werd bekend gemaakt dat 4 dierverzorgers van het Animal Science Department, de “Prijs voor Alternatieven” toegekend hebben gekregen.

De dierverzorgers, die genomineerd waren, vanwege hun inzet om de leefomstandigheden van de apen in het BPRC op hoog niveau te brengen, kregen de prijs uitgereikt uit handen van Professor Frauke Ohl, hoogleraar Proefdierkunde aan de Universiteit van Utrecht. Het toekennen van de prijs aan deze 4 BPRC medewerkers is een vreugdevolle gebeurtenis en een erkenning van het gevoerde beleid. Het BPRC dankt alle direct en indirect betrokkenen die het in de afgelopen jaren mogelijk hebben gemaakt om de leefomstandigheden van de apen te verbeteren.

De Prijs voor Alternatieven (bestaande uit een geldbedrag en een oorkonde), beschikbaar gesteld door ZONMW, wordt toegekend aan proefdierverzorgers, biotechnici of analisten, die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de 3 V’s (Vervanging, Vermindering of Verfijning van het proefdiergebruik).

De prijs wordt toegekend op grond van beoordeling van een ingediend voorstel door de commissie PAD, welke is ingesteld door de minister van VWS. Op voordracht van deze commissie wordt de prijs uitgereikt aan een persoon alleen of in samenwerking met anderen, ter beloning van een initiatief, of praktische wenk - leidend tot:

  • vervanging van proefdieren;
  • vermindering van het aantal dieren dat nodig is voor een bepaald doel;
  • verfijning van onderzoek of techniek, hetgeen leidt tot minder ongerief dan wel tot betere leefomstandigheden voor proefdieren, zoals: huisvesting, voeding of andere zoötechnische aspecten.