In een MS marmoset model vinden in de hersenen vergelijkbare processen plaats als in MS-patiënten

29 May 2017 | Terug naar Nieuws, publicaties en jaarverslagen
Dutch

In de zoektocht naar therapieën die de ziekte multiple sclerosis (MS) tegen kunnen gaan, zijn proefdiermodellen nog steeds nodig. Processen waarop de therapieën aangrijpen moeten dan wel in de patiënt en proefdiermodel gelijksoortig verlopen.

MS wordt veroorzaakt door aantasting van de isolatielaag rondom de zenuw. Hierbij komen ijzermoleculen vrij die verdere schade in de hersens veroorzaken doordat ze schade door toxische vormen van zuurstof (radicalen) stimuleren. Deze processen blijken niet in dezelfde mate in knaagdiermodellen voor MS voor te komen en dus kunnen nieuwe therapieën die deze processen tegengaan niet in ratten of muizen worden getest.

Marmoset-apen zijn meer verwant aan de mens en worden reeds gebruikt als proefdiermodel voor MS. BPRC onderzoekers hebben nu onderzocht of in deze apen dezelfde processen met betrekking tot ijzer afbraak plaatsvinden als in de mens.

Ze vonden, net als in de mens, een verstoorde lokalisatie van ijzer in het hersenweefsel van dieren waarin MS-achtige verschijnselen waren geïnduceerd. Deze verstoorde lokalisatie hing nauw samen met de ziekteverschijnselen die deze dieren vertoonden. Dit gold ook voor andere eiwitten die betrokken zijn bij de verstoorde balans van zuurstofverbindingen.

Deze resultaten, gepubliceerd in het wetenschappelijke blad Journal of Neuropathology & Experimental Neurology, bieden nieuwe mogelijkheden om MS-therapieën gericht tegen bovenstaande processen te kunnen evalueren.

Lees de uitgebreide publicatie