Lancering Transparantieovereenkomst

05 Nov 2021 | Terug naar Nieuws, publicaties en jaarverslagen
Dutch

Image

 

Op initiatief van de European Animal Research Association (EARA) is een Transparantieovereenkomst opgesteld. BPRC heeft deze overeenkomst ondertekend. Hierin beloven we dat we open en transparant zijn over dierproeven en proefdieren.

Wat is open en transparant precies? Eigenlijk is het precies wat het zegt. Zet je proefdieren in voor onderzoek, ben daar dan eerlijk in. Het komt nog te vaak voor dat bedrijven/universiteiten/instellingen bij hun wetenschappelijk onderzoek proefdieren inzetten maar dat dit voor de buitenwereld niet meteen duidelijk is.

Wat belooft BPRC met het tekenen van de overeenkomst?

  • We zijn duidelijk over wanneer, hoe en waarom we dieren in onderzoek gebruiken.
  • We streven naar betere communicatie over proefdieronderzoek in Nederland met media en publiek.
  • We bieden proactief mogelijkheden aan het brede publiek om kennis te maken met proefdieronderzoek en de regelgeving die daarop van toepassing is.
  • Jaarlijks rapporteren we onze voortgang en delen we ervaringen met elkaar.

Niet vrijblijvend

De Transparantieovereenkomst ondertekenen betekent dus dat je aan een aantal zaken moet voldoen. Voldoet een instituut aantoonbaar niet aan de voorwaarden dan mag het zich geen ondertekenaar noemen en verwijdert EARA je van de lijst.

Waarom deze overeenkomst?

Eigenlijk heeft de Transparantieovereenkomst twee doelen. Het belangrijkste doel is om de schimmigheid rondom dierproeven en proefdieren te doorbreken. Als ondertekenaar beloof je onder andere om (nog) meer je best te doen op het gebied van communicatie naar de buitenwereld. Bijvoorbeeld door filmpjes op de website te plaatsen, rondleidingen te geven of journalisten toe te laten.

Ook belangrijk!

Het tweede doel is om duidelijk te maken dat er steeds meer proefdiervrije technieken komen, maar dat we proefdieren nog niet helemaal kunnen vervangen. Op dit moment is het nog zo dat bij alle grote wetenschappelijke doorbraken proefdieren op de één of andere manier een rol spelen. Voor het grote publiek is dat niet altijd duidelijk. Daardoor kan de indruk ontstaan dat proefdieren en dierproeven overbodig zijn. Met de overeenkomst proberen we dit beeld te nuanceren.

BPRC is al heel actief op dit gebied

BPRC is vanaf het begin af aan betrokken geweest bij het opstellen van de overeenkomst. Misschien is het daarom dat er voor ons weinig nieuws onder de zon is. Maar het benadrukt ook dat BPRC één van de voorlopers op dit gebied is. Bezoekers van onze website weten meteen dat we met proefdieren werken en als ze verder klikken op de site dan zien ze waarom, en hoe we dat doen. BPRC publiceert ook ieder jaar een proefdierkundig en een wetenschappelijk jaarverslag op de website. BPRC voldoet dus ruimschoots aan de eisen voor deze Transparantieovereenkomst, en daar zijn we best een beetje trots op.

Op dit moment zijn er 15 ondertekenaars. De ambitie is om dit aantal te verhogen. Niet alleen met bedrijven/universiteiten maar bijvoorbeeld ook met patiëntenverenigingen en subsidieverstrekkers die wetenschappelijk onderzoek financieren.